Rakennus Timo Pekka Oy

Monipuolinen asiakaskunta – vaativat työkohteet

1987 perustetun Rakennus Timo Pekka Oy:n asiakkaita ovat yritykset, kunnat, kaupungit, vakuutusyhtiöt, pankkien rakennuttamispalvelut, isännöintitoimistot sekä yksityishenkilöt.

Asiakkailleen Rakennus Timo Pekka Oy on toteuttanut vaativia korjaus- ja muutostöitä sekä rakentanut uusia ja saneerannut vanhoja asuin-, liike ja teollisuusrakennuksia. Korkeaa hygieniaa vaativat elintarviketeollisuuden rakennuskohteet ovat yksi erityisosaamisen alue.

Laatua ja taitoa

Rakennus Timo Pekka Oy:n työn peruselementtejä ovat laatu ja taito, jotka perustuvat paitsi kokemukseen, myös ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja laadunvalvontaan. Henkilökunnan koulutukseen ja osaamistasoon on kiinnitetty erityistä huomiota laatujärjestelmän kehittämistyön yhteydessä.

Kosteus- ja homevahinkojen korjauksissa yritys on saavuttanut toimeksiantajien luottamuksen panostamalla henkilöstön ammattitaidon lisäksi työn vaatimiin erikoismateriaaleihin ja -laitteisiin.

Rakennus Timo Pekka Oy:ssä toteutetaan rakennuskohteet pääasiassa omalla monitaitoisella henkilökunnalla. Urakointikohteiden työnjohdollinen ja aikatauluissa pysymisen päävastuu kuuluu pitkän työkokemuksen omaaville vastaaville mestareille. Pienemmissä rakennuskohteissa päävastuu on annettu työhön osallistuvalle rakennusalan vankalle ammattilaiselle. Erityistyöt hankitaan vakiintuneelta aliurakoitsijaverkostolta, jonka avulla hallitaan laajamittaisetkin rakennusprojektit.

Ympäristöä ajatellen

Työmaan siisteydellä ja järjestyksellä on merkittävä vaikutus työturvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Urakkakohteiden päivittäisestä siisteydestä huolehtivat Rakennus Timo Pekka Oy:n vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat siistijät.

Jo usean vuoden ajan on työmaakohtaisesti huolehdittu jätteiden lajittelusta. Rakennus Timo Pekka Oy:ssä kyetään myös täyttämään erityiskohteiden hygieniamääräykset kunkin työympäristön vaatimusten mukaisesti. Aliurakoitsijoilta edellytetään ehdotonta sitoutumista jätteiden lajittelusta ja hygieniatasosta annettujen ohjeiden noudattamiseen.

 

logot-2015

 

Suomen vahvimmat - Rakennus Timo Pekka

Rakennus Timo Pekka Oy  |  Koikkurintie 1, 30300 FORSSA  |  040 0484286

Rakennus Timo Pekka Oy
Koikkurintie 1, 30300 FORSSA
040 0484286