Laatujärjestelmä

Toimintamme jatkuvan kehittämisen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi käytössämme on laatujärjestelmä, jota päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.

Rakennus Timo Pekka Oy:n laatujärjestelmän dokumentointi koostuu kolmesta eri tasosta.
* Taso A on laatukäsikirja, jossa kerromme toimintamme lähtökohdista ja tavoitteista.
* Taso B sisältää toimintaohjeet, joissa määritellään toiminnoille selkeät toimintatavat ja vastuuhenkilöt sekä dokumentointitarpeet.
*Taso C sisältää työohjeet, joissa esitetään työvaiheen toteutustapa.

Laatupolitiikka

Luottamus ja vakiintuneet asiakassuhteet

Rakennus Timo Pekka Oy:n saama asiakkaiden luottamus perustuu asiakastarpeet täyttävään oikeaan hinta-laatu -suhteeseen.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta sekä jatkuvasti kehittyvä tekninen tietämys turvaavat yrityksemme tulevaisuuden. Laadun ja taidon avulla saavutetaan asiakkaiden jatkuva luottamus yrityksen toimintaan ja säilytetään vakiintuneet asiakassuhteet.

Asiakkaalle luvatut toimitusajat ja niissä pysyminen perustuvat työn ennakoivaan suunnitteluun ja jatkuvaan toteutuksen seurantaan. Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan nopeasti, ja toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet tehokkaasti.

Rakennus Timo Pekka Oy vastaa sopimusvelvoitteistaan. Asiakaspalautteet käsitellään viipymättä yhdessä asiakkaan, työnjohdon ja työn suorittajan kanssa. Myös sisäiset poikkeamat pyritään ratkaisemaan, jotta yritys pystyy jatkuvasti kehittymään asiakaslähtöisessä toimintatavassa.

 

logot-2015

 

Suomen vahvimmat - Rakennus Timo Pekka

Rakennus Timo Pekka Oy  |  Koikkurintie 1, 30300 FORSSA  |  040 0484286

Rakennus Timo Pekka Oy
Koikkurintie 1, 30300 FORSSA
040 0484286